IDI har genom våra samarbetspartners i Korea varit med på SWEGC (Swedish Global Conference). Thomas Larsson, VD på IDI, höll där en presentation om hur du utvecklar din samarbetskompetens.

Se presentationen här: