Inlägg av IDI

Skillnaderna mellan IDI och personlighetstester

Vi bör lyssna till den kritik som riktas mot hur dessa tester används, dra nytta av det intresse som skapas och använda tillfället till dialog om vissa avgörande skillnader mellan vårt instrument IDI – Interpersonal Dynamics Inventory och personlighetstester av olika slag. 

Teleopti

Teleopti är ett programvaruföretag med 200 anställda av 32 olika nationaliteter som bygger och säljer programvaror för optimering av kundtjänst och nätverk. Teleopti har 700 kunder i 70 länder och finns med kontor på 15 platser i världen med huvudkontor i Stockholm. 2014 fick de pris som en av Sveriges tio bästa arbetsplatser i undersökningen “Great place to […]