Inlägg av IDI

Så samlar du kraften i din organisation

Personlighetstester där individer placeras i kategorier har blivit alltmer populära de senaste åren. Inte minst på arbetsplatser som behöver stärka samarbetet genom en ökad förståelse för varandra. Den typen av test kan dock försvåra den interna dynamiken mellan kollegor. Debatten om personlighetstester har gått varm de senaste åren. Bland annat har testens funktionalitet ifrågasatts. – […]

IDI på SWEGC i Sydkorea

Thomas Larsson, VD på IDI Profiling, deltog i februari 2019 på SWEGC (Swedish Global Conference) i Seoul där han höll en föreläsning om hur man kan utveckla sin kompetens i samarbete och samspel. Se föreläsningen här:

UTVECKLA DIN FÖRMÅGA TILL SAMSPEL

Genom att förstå sina egna och andras styrkor blir det möjligt att utveckla och stärka samarbetet på arbetsplatsen. – Organisationer är i alla sina olika delar otroligt komplex Genom att stärka alla individers kunskap om de egna styrkorna och andras kompletterande styrkor så är det möjligt att utveckla en värdeskapande verksamhet, säger Thomas Larsson, VD […]

Skillnaderna mellan IDI och personlighetstester

Vi bör lyssna till den kritik som riktas mot hur dessa tester används, dra nytta av det intresse som skapas och använda tillfället till dialog om vissa avgörande skillnader mellan vårt instrument IDI – Interpersonal Dynamics Inventory och personlighetstester av olika slag. 

Teleopti

Teleopti är ett programvaruföretag med 200 anställda av 32 olika nationaliteter som bygger och säljer programvaror för optimering av kundtjänst och nätverk. Teleopti har 700 kunder i 70 länder och finns med kontor på 15 platser i världen med huvudkontor i Stockholm. 2014 fick de pris som en av Sveriges tio bästa arbetsplatser i undersökningen “Great place to […]