Vill du bli licensierad IDI-handledare?
Handledarutbildningen tar en till två dagar beroende
på din tidigare erfarenhet.