Vill du bli licensierad IDI-handledare?
Utbildningen tar två dagar
om du har nödvändiga kvalifikationer.