Vill du bli handledare?

Vill du bli handledare bör du först och främst en lämplig bakgrund (till exempel beteendevetare/ledare med gedigen erfarenhet av individ- och grupputveckling). Att kunna tillämpa upplevelsebaserad pedagogik är viktigt.

Som blivande handledare måste du presentera en CV och lämna referenser som kan bekräfta din professionalitet. Att du själv har fått en egen IDI-profil i närtid är också en förutsättning. Dessutom kräver vi att du delar våra värderingar över hur instrumentet skall användas.