Bli licensierad
IDI-handledare.


Som licenserad IDI-handledare får du tillgång till en mängd resurser för att utveckla dina leveranser av IDI. Du får support, kontinuerlig fortbildning och blir medlem i ett aktivt nätverk med över 300 professionella kollegor.

Kraven


Du bör du först och främst ha en lämplig bakgrund, till exempel beteendevetare eller ledare med gedigen erfarenhet av individ- och grupputveckling. Att kunna tillämpa upplevelsebaserad pedagogik är viktigt. Du lämnar underlag som bekräftar dina erfarenheter.

Utbildningen


Handledarutbildningen är normalt två dagar och i den ingår att göra en egen (ny) IDI-profil. Efter utbildningen genomför du minst två ”praktikåterföringar” innan du blir behörig att använda IDI i din organisation eller verksamhet. I dagsläget utbildas nya handledare vid behov digitalt.

Vår licensmodell


Licensupplägget baseras på en årlig licensavgift och ersättning per färdiga IDI-profil. Vi använder oss också av stafflade volympriser. Det finns även möjlighet att ta fram anpassade licensmodeller. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fördelar


Som licenserad IDI-handledare får du tillgång till utbildningar, support, pedagogiskt stödmaterial och andra resurser i vår plattform. Som tillägg erbjuder vi även systemdesign och specialstöd.

Support och stöd


Vår supportenhet har mycket hög kundnöjdhet. Utöver omfattande supportmaterial på webben finns vi tillgängliga på e-post och telefon när du behöver oss.

Förfrågan om att bli handledare