Våra licensierade IDI-handledare finner du i stora och mindre konsult- och utbildningsföretag och som interna konsulter i företag och myndigheter med många medarbetare.