Kundcase

Olink Proteomics

Kundcase

”IDI hjälper oss att bättre förstå oss själva och varandra och ger förutsättningar för att arbeta mer effektivt tillsammans i våra team. IDI ett viktigt verktyg i vårt ledarutvecklingsprogram LEAD Forward.”

Se case

Single Technologies

Kundcase

IDI ger mig bättre insikt i olika medarbetares drivkrafter, hur de förstår sitt arbete och skall balansera sina behov mot företagets mål.

Se case

Svenska Skidförbundet

Kundcase

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. För oss ger det mer effektiva grupper, större förståelse varför individer reagerar och beter sig olika, särskilt i situationer av upplevd stress.”

Se case

PMC

Kundcase

”Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan, IDI hjälper oss att utveckla den innovationen.”

Se case

OKQ8

Kundcase

”Vi ser IDI som ett smörjmedel i vårt maskineri och används när vi tillsätter chefer, vid medarbetarsamtal och vid utveckling av våra chefer/ledare.”

Se case

Anticimex

Kundcase

”Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan, IDI hjälper oss att utveckla den innovationen.”

Se case

PiteEnergi

Kundcase

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. Det ökar förståelsen för hur olika drivkrafter vi har och varför vi reagerar som vi gör.”

Se case

Strängnäs Kommun

Kundcase

”Med stöd av IDI har vi fått ett hjälpmedel att stärka öppenheten och därmed tilliten till varandra, som i sin tur stärker vår förmåga till samspel.”

Se case