Anticimex

Kundcase

”Vi är övertygade om att ett starkt ledarskap ger nöjda medarbetare och nöjda medarbetare genererar slutligen nöjda kunder. Det starka ledarskapet är en avgörande faktor för att vi ska fortsätta utvecklas och nå våra mål. Ett steg i vår ledarutveckling är att förstå vilka beteenden som påverkar hur vi uppfattas och hur detta påverka vår förmåga att samverka och leda effektivt.”

”Vår största tillgång som företag är våra medarbetare och för att utveckla dem har vi satsat på ett starkt och tydligt ledarskap.”

Om Anticimex

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny digital teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Med ca 7000 anställda i 19 länder, varav 1400 i Sverige, hade vi under 2019 en sammanlagd omsättning på ca 8 miljarder kronor.