PiteEnergi

Kundcase

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. För nyanställda är det obligatoriskt att genomföra IDI-utbildning. För oss har det givit mer effektiva grupper, större förståelse för varför individer reagerar och beter sig på olika sätt, särskilt i situationer av upplevd stress. Att arbeta med adaptability, en av dimensionerna som mäts, har visat sig värdefullt för samarbete och samverkan inom företaget. Vi rekommenderar varmt detta verktyg för utveckling av både individ, grupp och företag.”

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. Det ökar förståelsen för hur olika drivkrafter vi har och varför vi reagerar som vi gör.”

Om PiteEnergi

PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggör hållbar utveckling i regionen. Vi erbjuder 100% förnybar el samt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme och bredbandsnät med miljöns bästa i fokus.

Vi är sedan 2017 ett ”Great Place To Work” med mycket höga betyg från våra ca 120 medarbetare – 96 % tycker att PiteEnergi är en mycket bra arbetsplats. Det är vi stolta över!