PMC

Kundcase

”IDI är ett kraftfullt verktyg som vi har erfarenhet från 2005. Det finns idag inget annat verktyg som har samma tydliga effekt på den enskildes personliga utveckling. 2020 startade vi vårt ledarprogram som löper över 3 år. I första delen av utbildningen genomförs IDI på samtliga deltagare, därigenom kan deltagarna bättre möta förändringsresan som PMC befinner sig på. Över kommande 5 år kommer alla personer i ledande befattning gå genom IDI som en naturlig del i sin ledarutveckling.”

Tillsammans lyser vi starkare

“Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan, IDI hjälper oss att utveckla den innovationen.”

Om PMC

PMC är ett installationsföretag som verkat i Mälardalen sedan 1986. Vi erbjuder innovativa, framtidssäkra och effektiva tjänster och produkter inom el, tele/data, tv, säkerhet och provisorisk el. Vår framgång baseras på våra medarbetares engagemang och kompetens och tillsammans med dig som kund skapar vi framtidens lösningar.

PMC lanserade 2018 en ny vision ” Vi leder branschen framåt genom passionerade och kompetenta medarbetare. Detta uppnår vi genom att vi tar ansvaret att utveckla och vara en förebild för hela branschen genom vårt medarbetarfokus- Vi vill lysa starkare.