Svenska Skidförbundet

Kundcase

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. För oss ger det mer effektiva grupper, större förståelse varför individer reagerar och beter sig olika, särskilt i situationer av upplevd stress. Att särskilt fokusera på adaptability, en av de dimensioner som IDI mäter, har visat sig utveckla både individ och grupp – samverkan och samarbetet blir helt enkelt bättre. Modern forskning inom ledarskap och grupputveckling är entydig – samverkan, tillit och förtroende ökar effektivitet, produktivitet, ger mer arbetsglädje och minskar samtidigt sjukfrånvaro och stress.”

Vi är övertygade om att IDI hjälper oss att skapa högre tillit och förtroende inom vår organisation.

Om Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet bildades den 11 december 1908, är ett av de äldsta och största idrottsförbunden i Sverige. Vi har drygt 146 000 medlemmar organiserade i cirka 1 300 föreningar indelade i 23 distrikt, från norr till söder (2020). Vårt mål är att få så många som möjligt att upptäcka glädjen och nyttan med att aktivera sig på snö, oavsett om du vill motionera eller satsa mot elit.

Svenska Skidförbundet har till uppgift att leda skid- och snowboardidrotter i Sverige på ett sådant sätt att de står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt företräda dessa idrotter.