Vi bör lyssna till den kritik som riktas mot hur dessa tester används, dra nytta av det intresse som skapas och använda tillfället till dialog om vissa avgörande skillnader mellan vårt instrument IDI – Interpersonal Dynamics Inventory och personlighetstester av olika slag. 

Chefer med bättre självinsikt blir bättre ledare. Läs artikeln här: https://bit.ly/2MndJ53