Chefer med bättre självinsikt blir bättre ledare. Läs artikeln här: https://bit.ly/2MndJ53

Läs vad Anders Sjöberg skriver om personlighetstester och kom ihåg att IDI inte är ett sådant. En IDI-profil säger ingenting om din personlighet, men ger dig information om hur människor i din omgivning uppfattar dig och hur dom upplever samarbetet med dig. Med koll på det har du lättare att prata med dem och få […]

Här är testet – som avslöjar hur andra uppfattar dig