IDI har genom våra samarbetspartners i Korea varit med på SWEGC (Swedish Global Conference). Thomas Larsson, VD på IDI, höll där en presentation om hur du utvecklar din samarbetskompetens. Se presentationen här:

Genom att förstå sina egna och andras styrkor blir det möjligt att utveckla och stärka samarbetet på arbetsplatsen. – Organisationer är i alla sina olika delar otroligt komplex Genom att stärka alla individers kunskap om de egna styrkorna och andras kompletterande styrkor så är det möjligt att utveckla en värdeskapande verksamhet, säger Thomas Larsson, VD […]

Vi bör lyssna till den kritik som riktas mot hur dessa tester används, dra nytta av det intresse som skapas och använda tillfället till dialog om vissa avgörande skillnader mellan vårt instrument IDI – Interpersonal Dynamics Inventory och personlighetstester av olika slag.