Jag tycker att vi IDI-handledare skall lyssna till den kritik som riktas mot personlighetsinventorier av olika slag, inte för att gå i försvar, utan för att dra nytta av det intresse den skapar och använda tillfället till dialog om den avgörande skillnaden mellan IDI och personlighetsinventorier.

Chefer med bättre självinsikt blir bättre ledare. Läs artikeln här: https://bit.ly/2MndJ53