Nurture Social Intelligence


Vår mission är att hjälpa individer i organisationer att i högre grad bidra till en verksamhetsorienterad organisationskultur som präglas av samarbete, öppenhet och tillit.

Vi integrerar djup förståelse för människor, organisationer och digital teknik för att utveckla ett användarvänligt, vetenskapligt utvecklingsverktyg för professionella personal- och organisationsutvecklare.

Utveckling och modernisering


Dagens IDI är utvecklat av ett team som leds av Thomas Larsson och Aram Marqus. I teamet ingår Organisationspsykolog Johan Grant samt bland andra Professor Bo Ekehammar, Organisationspsykolog Frida Nilsson och Dr Eric Zackrison. De senaste åren har vi skapat en helt ny teoretisk och digital plattform som öppnat dörrarna för nya kraftfulla sätt att använda verktyget i arbetet med att utveckla människor, grupper och organisationer.

170 000 unika profiler på 22 språk


IDI utvecklades ursprungligen i USA 1977 och togs till Sverige i början av -80-talet där det första gången användes i en konsultutbildning för Försvaret. Sedan 2015 ägs rättigheterna av IDI Profiling AB som är baserat i Stockholm.

Genom åren har vi profilerat över 170 000 människor - de flesta chefer - i mer än 40 länder och på 22 olika språk. I dag används IDI av 300+ licensierade handledare.

Styrelsen

Thomas Larsson

Grundare & VD

Thomas är en senior organisationskonsult med 40 års erfarenhet av uppdrag i Sverige och stora delar av världen. Han har själv använt IDI i drygt 30 år och har de senaste 20 åren varit huvudansvarig för utvecklingen av verktyget och utbildningen av våra licensierade IDI-handledare.

Han har en M Sc i ämnet Human Services från Springfield College, Massachusetts, USA från 1997 och är sedan 2009 Certifierad Managementkonsult, CMC, enligt ICMCI – The International Council of Management Consulting Institutes.

Marita Bildt

Styrelseordförande

Marita startade tillsammans med sin man IT bolaget Teleopti AB på 90-talet. De utvecklade verksamheten till ett internationellt företag med kontor i ett femtontal länder och över 200 anställda fram till det att de sålde bolaget 2019. IDI var en av hörnstenarna i Företagets strävan att ha en hög nivå på sin personal- och ledarutveckling.

Marita är beteendevetare och har en bakgrund bl a inom Försvarsmakten där hon arbetade med organisations.- och ledarutveckling. Marita är styrelseordförande i IDI Profiling AB sedan 2015.

Aram Marqus

Teknisk Utveckling

Aram är en utvecklare och entreprenör som varit med och grundat digitalbyrån QBD. Företaget utvecklar egna IT-system samt erbjuder konsult- och byråtjänster med ett holistiskt synsätt. QBD fick priset DI Gasell år 2020 och utsågs till Superföretag av Bisnode åren 2018, 2019 och 2020.

IDIs tekniska plattform har sedan 2016 utvecklats av ett team lett av Aram. År 2019 blev han delägare på IDI och tog en plats i styrelsen samt ansvar för den tekniska utvecklingen. Han är också en licensierad IDI-handledare.

Kontakta oss!

Vill du veta mer eller komma igång? Hör av dig, vi hjälper dig hela vägen.