Läs vad Anders Sjöberg skriver om personlighetstester och kom ihåg att IDI inte är ett sådant. En IDI-profil säger ingenting om din personlighet, men ger dig information om hur människor i din omgivning uppfattar dig och hur dom upplever samarbetet med dig. Med koll på det har du lättare att prata med dem och få relevant feedback om vad du kan göra för att bli ännu bättre.

https://bit.ly/2N567R7