Olink Proteomics

Olink Proteomics

Kundcase

”IDI hjälper oss att bättre förstå oss själva och varandra och ger förutsättningar för att arbeta mer effektivt tillsammans i våra team. IDI ett viktigt verktyg i vårt ledarutvecklingsprogram LEAD Forward. Förståelse för hur jag själv upplevs av andra och varför individer reagerar och beter sig olika, särskilt i pressade situationer är viktiga insikter och hjälper oss att utvecklas både som individer och grupp. Mer förståelse, tillit och förtroende ökar vår förmåga att samverka och effektivt hjälpa våra kunder att göra gott för världen.”

IDI hjälper oss att skapa högre tillit och förtroende vilket gör oss mer effektiva.

Om Olink Proteomics

Olink Proteomics AB är ett snabbväxande Uppsalabaserat globalt företag vars världsledande teknologi och produkter bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin. Produkterna använts inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Vår teknologi Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta nära 1500 biomarkörer på samma gång, i endast 3 µL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.

Under fem år har vi analyserat mer än en miljon prover och genererat nära 90 miljoner datapunkter för hundratals kunder från både forskningsinstitut och läkemedelsbolag. Olinks biomarkörpaneler har bland annat sedan COVID 19-utbrottet använts i hundratals forskningsstudier världen över för att stödja den globala kampen mot pandemin.


Single Technologies

Single Technologies

Kundcase

”Förmåga att arbeta över gränserna är Singles kulturella DNA och en av nycklarna till vår framgång. Vi rör oss på gränsen till det okända vilket ställer krav på våra medarbetares förmåga att leda sig själva, samarbeta och att låta sig ledas. IDI ger mig bättre insikt i olika medarbetares drivkrafter, hur de förstår sitt arbete och skall balansera sina behov mot företagets mål. Det hjälper mig att tänka kring min roll som grundare, VD och medarbetare. Jag uppskattar enkelheten, att det fokuserar på arbetet och att det ger oss ett gemensamt språk som hjälper oss att utveckla våra individer, grupper och vår kultur så att vi ökar chansen att få det genombrott som vår unika teknik och världen förtjänar.”

– Johan Strömqvist, VD och grundare.

Om Single Technologies

Single Technologies har en världsunikt teknik och flyttar gränserna inom genomics genom att kombinera molekylär bildbehandling, snabb konfokal skanning av stora ytor, gitterteknik, fluidik, nanoteknik och en stor portion innovativt tänkande.

Bolaget grundades 2014 och är sprunget ur en unik kombination av forskning och innovation sprunget från forskning Kungliga Tekniska Högskolan.


Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet

Kundcase

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. För oss ger det mer effektiva grupper, större förståelse varför individer reagerar och beter sig olika, särskilt i situationer av upplevd stress. Att särskilt fokusera på adaptability, en av de dimensioner som IDI mäter, har visat sig utveckla både individ och grupp – samverkan och samarbetet blir helt enkelt bättre. Modern forskning inom ledarskap och grupputveckling är entydig – samverkan, tillit och förtroende ökar effektivitet, produktivitet, ger mer arbetsglädje och minskar samtidigt sjukfrånvaro och stress.”

Vi är övertygade om att IDI hjälper oss att skapa högre tillit och förtroende inom vår organisation.

Om Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet bildades den 11 december 1908, är ett av de äldsta och största idrottsförbunden i Sverige. Vi har drygt 146 000 medlemmar organiserade i cirka 1 300 föreningar indelade i 23 distrikt, från norr till söder (2020). Vårt mål är att få så många som möjligt att upptäcka glädjen och nyttan med att aktivera sig på snö, oavsett om du vill motionera eller satsa mot elit.

Svenska Skidförbundet har till uppgift att leda skid- och snowboardidrotter i Sverige på ett sådant sätt att de står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt företräda dessa idrotter.


Anticimex

Anticimex

Kundcase

”Vi är övertygade om att ett starkt ledarskap ger nöjda medarbetare och nöjda medarbetare genererar slutligen nöjda kunder. Det starka ledarskapet är en avgörande faktor för att vi ska fortsätta utvecklas och nå våra mål. Ett steg i vår ledarutveckling är att förstå vilka beteenden som påverkar hur vi uppfattas och hur detta påverka vår förmåga att samverka och leda effektivt.”

”Vår största tillgång som företag är våra medarbetare och för att utveckla dem har vi satsat på ett starkt och tydligt ledarskap.”

Om Anticimex

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny digital teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Med ca 7000 anställda i 19 länder, varav 1400 i Sverige, hade vi under 2019 en sammanlagd omsättning på ca 8 miljarder kronor.


OKQ8

OKQ8

Kundcase

”Vi på OKQ8 strävar efter att utveckla en kultur internt och ut mot kund som ökar bolagets konkurrenskraft, både som arbetsgivare och som spelare på marknaden. Vårt mål är att ha en tydlig och förankrad bild över vilket ledarskap vi vill se på våra bensinstationer, där har IDI visat sig vara en bra bas för att skapa ett gemensamt språk för den delen av verksamheten som vilar på samverkan och samspel.”

”Vi ser IDI som ett smörjmedel i vårt maskineri och används när vi tillsätter chefer, vid medarbetarsamtal och vid utveckling av våra chefer/ledare.”

Om OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. OKQ8 har ett stationsnätverk med ca 700 stationer över hela landet och ytterligare 40 anläggningar för tung trafik. OKQ8 erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för både bilen och bilisten.

OKQ8 vinner i år för andra året i rad priset för ”bästa kundbemötande och service” i kategorin drivmedel. Priset delas ut av organisationen Service Scores.


Strängnäs Kommun

Strängnäs Kommun

Kundcase

”I vårt ledarutvecklingsprogram Jag som ledare har IDI varit en viktig beståndsdel i att stärka samspelsförmågan och skapa förståelse hur vi bättre kan utnyttja varandras styrkor. Vi använder även IDI i utvecklingen av både ledningsgrupper och arbetsgrupper kopplat till vår värdegrund Utveckling, Respekt, Öppenhet och Tydlighet.”

”Med stöd av IDI har vi fått ett hjälpmedel att stärka öppenheten och därmed tilliten till varandra, som i sin tur stärker vår förmåga till samspel.”

Om Strängnäs Kommun

Strängnäs kommun med ca 37 000 invånare har ett naturskönt och strategiskt läge i hjärtat av Mälardalen. Kommunens 2 500 medarbetare som arbetar inom skola, barnomsorg, vård- och omsorg, samhällsbyggande och kultur och fritid har ett gemensamt uppdrag att skapa en attraktiv plats att bo och leva i.

En utgångspunkt för detta är att skapa en kultur där alla medarbetares hela kompetens tillvaratas för att skapa ökad kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Där har ledarskapet en avgörande roll. Detta är bakgrunden till att vi arbetar med IDI med starkt fokus på ledarskapet på alla nivåer i organisationen.


PiteEnergi

PiteEnergi

Kundcase

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. För nyanställda är det obligatoriskt att genomföra IDI-utbildning. För oss har det givit mer effektiva grupper, större förståelse för varför individer reagerar och beter sig på olika sätt, särskilt i situationer av upplevd stress. Att arbeta med adaptability, en av dimensionerna som mäts, har visat sig värdefullt för samarbete och samverkan inom företaget. Vi rekommenderar varmt detta verktyg för utveckling av både individ, grupp och företag.”

”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. Det ökar förståelsen för hur olika drivkrafter vi har och varför vi reagerar som vi gör.”

Om PiteEnergi

PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggör hållbar utveckling i regionen. Vi erbjuder 100% förnybar el samt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme och bredbandsnät med miljöns bästa i fokus.

Vi är sedan 2017 ett ”Great Place To Work” med mycket höga betyg från våra ca 120 medarbetare – 96 % tycker att PiteEnergi är en mycket bra arbetsplats. Det är vi stolta över!


PMC

PMC

Kundcase

”IDI är ett kraftfullt verktyg som vi har erfarenhet från 2005. Det finns idag inget annat verktyg som har samma tydliga effekt på den enskildes personliga utveckling. 2020 startade vi vårt ledarprogram som löper över 3 år. I första delen av utbildningen genomförs IDI på samtliga deltagare, därigenom kan deltagarna bättre möta förändringsresan som PMC befinner sig på. Över kommande 5 år kommer alla personer i ledande befattning gå genom IDI som en naturlig del i sin ledarutveckling.”

Tillsammans lyser vi starkare

“Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan, IDI hjälper oss att utveckla den innovationen.”

Om PMC

PMC är ett installationsföretag som verkat i Mälardalen sedan 1986. Vi erbjuder innovativa, framtidssäkra och effektiva tjänster och produkter inom el, tele/data, tv, säkerhet och provisorisk el. Vår framgång baseras på våra medarbetares engagemang och kompetens och tillsammans med dig som kund skapar vi framtidens lösningar.

PMC lanserade 2018 en ny vision ” Vi leder branschen framåt genom passionerade och kompetenta medarbetare. Detta uppnår vi genom att vi tar ansvaret att utveckla och vara en förebild för hela branschen genom vårt medarbetarfokus- Vi vill lysa starkare.