Personlig återkoppling

Gemensam introduktion och 1,5 h personlig återkoppling med varje deltagare.

5 500 SEK/PERSON

93 500 SEK för 17 deltagare.

Grupp återkoppling

Gemensam introduktion, gemensam genomgång av resultat, individuell leverans och uppföljning 30 min.

3 500 SEK/PERSON

59 500 SEK för 17 deltagare.

Scroll to Top