IDI skapar en profil av hur andra upplever dig


En IDI-profil bygger på anonymiserad data från personer du arbetar med i ett specifikt sammanhang. Du väljer själv dina respondenter. I vår plattform lämnar de data om hur de upplever dig i din roll.

En IDI-profil gör dig medveten


Att få insikt om hur du påverkar - och påverkas av - det sociala samspelet i en given situation ökar din förmåga att leda dig själv, samarbeta och kommunicera.

Din egen bild av hur du upplevs


När du skapar din IDI-profil beskriver du också hur du tror att dina respondenter upplever dig i din roll. Din och deras bild kan sedan jämföras och blir en utgångspunkt för att utveckla ert samarbete.

Att vara medveten är inte ett tillstånd utan en process


Idén om att människors personlighet har betydelse för deras förmåga att lösa organisatoriska utmaningar kan vara skadlig eftersom kunskapen om hur man "är" riskerar att låsa in människor i fack snarare än att göra dem mer flexibla och lärande. En roll kan tolkas och spelas på många olika sätt med lika goda resultat.

En IDI-profil hjälper dig att utveckla:


Ditt samspel

Du förstår bättre hur du påverkar dem du samarbetar med och du blir mer medveten om dina unika bidrag till att ni klarar era uppgifter och når era mål.

Ditt stöd

Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa dina kollegor på ett mer konstruktivt sätt.

Din uppmärksamhet

Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger ger energi till andra och vad du behöver göra för att inte bli en energitjuv i samarbetet.

Din tillit till dig själv och andra

När man delar sitt IDI-resultat med andra utvecklas man tillsammans. Gruppens relationer förbättras, missförstånd minskar och integrationen ökar.

En IDI-profil skapas av anonymiserad data från personer som du väljer


Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade data som dina valda respondenter lämnar. Informationen bearbetas och jämförs med en nationell norm som är unik för respektive land.

Du bjuder in dem snabbt och enkelt via mobilen, läsplattan eller datorn.


För att kunna skapa en IDI-profil, gör du först en självskattning om hur du tror dina respondenter uppfattar dig. Sedan bjuder du enkelt in dem via sms eller mail på vår digitala plattform.

Vad innehåller en IDI-profil?

IDI beskriver hur dina respondenter upplever dig i tre olika dimensioner som ger dig viktig information om hur du tar dig an din roll.

Hur drivande upplevs du?

Hur ofta upplevs du sträva efter att aktivt påverka människor eller projekt.

Skalan heter Directiveness

Hur personlig upplevs du?

Hur ofta upplevs du sträva efter att vara personlig och skapa känslomässig kontakt i arbetet.

Skalan heter Affiliation

Hur uppmärksam upplevs du

Var upplever andra att du lägger ditt fokus när du samarbetar med dem?

Skalan heter Adaptability

En licensierad handledare hjälper dig hela vägen


Din IDI-handledare ger dig råd om vilka du ska bjuda in som respondenter så att du får mest nytta av din IDI-profil. Hen levererar också resultatet, hjäper dig att förstå det och ger dig personligt stöd att – utifrån din unika roll – vässa ditt samarbete och samspel.

Licensierade IDI-handledare

Kontakta oss!

Vill du veta mer eller komma igång? Hör av dig, vi hjälper dig hela vägen.