‘’Vår största tillgång som företag är våra medarbetare och för att utveckla dem har vi satsat på ett starkt och tydligt ledarskap’’