”På IFS arbetar vi kontinuerligt och målmedvetet för att utveckla ledarskapet och i detta arbete är IDI en viktig komponent.”