”IDI ger oss värdefulla insikter om oss själva och våra kollegor. Det ökar förståelsen för hur olika drivkrafter vi har och varför vi reagerar som vi gör. ”