”Vi ser IDI som ett smörjmedel i vårt maskineri och används när vi tillsätter chefer, vid medarbetarsamtal och vid utveckling av våra chefer/ledare”