”Med stöd av IDI har vi fått ett hjälpmedel att stärka öppenheten och därmed tilliten till varandra, som i sin tur stärker vår förmåga till samspel.”