‘IDI har givit oss ett gemensamt språk när vi vill prata om vilka beteenden som skapar vår kultur och ger varje individ en möjlighet att samverka effektivt.”