book-close-1

IDI Academy

Möjliggör inlärning av samarbetsfärdigheter på arbetsplatsen

IDI Academy är en av hörnstenarna på vår plattform. Den består av mikrokurser i flera principer som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap om organisationsteori, personlighetspsykologi, psykometri, pedagogik och socialpsykologi. När du fått din profil fortsätter ditt lärande med kurser som ger dig ytterligare kunskaper och ökar din medvetenhet om hur du resonerar, rationaliserar och agerar i en socialt arbetskontext.

Inlevelseförmåga (Theory of mind)

Theory of Mind är den gren av kognitiv vetenskap som undersöker hur vi skapar mentala modeller om oss själva och andra och hur vi använder dessa modeller för att förklara och förutsäga andra människors handlingar, vilket fungerar som ett av grundelementen för social interaktion.

Medvetande (Consciousness)

Medvetande, som enklast, är känsla och medvetenhet om inre och yttre existens. Vi kan tänka och agera bortom våra instinkter, drifter och vår prägling. Vi kan vara autonoma. Även om denna autonomi är en möjlighet, är den inte given. Vi måste lära oss utveckla den genom medvetna val.

Dynamiskt tankesätt (Growth mindset)

Ett dynamiskt tänkesätt är en övertygelse om att en persons förmågor och intelligens kan utvecklas och förbättras genom ansträngning, lärande och erfarenhet. Människor med ett dynamiskt tänkesätt ser utmaningar och motgångar som möjligheter till lärande och tillväxt, snarare än som misslyckanden.

Statiskt tänkesätt (Fixed mindset)

Ett statiskt tänkesätt är en övertygelse om att en persons förmågor och intelligens är statiska och inte kan ändras. Människor med ett statiskt tänkande ser sina förmågor som fasta egenskaper som inte går att ändra, och de undviker ofta utmaningar och nya erfarenheter eftersom de tror att de inte kommer att kunna lyckas med dem.

Reflekterande praktik

Reflekterande praktik är förmågan att reflektera över sina handlingar för att inta en kritisk hållning eller attityd gentemot sin egen och sina kollegors praktik och engagera sig i en process av kontinuerlig anpassning och lärande.

Perspektivtagande

Vårt dagliga liv är fullt av små, till synes obetydliga, interpersonella interaktioner. Dessa små interaktioner har en särskilt stark påverkan på arbetsplatsen när man arbetar med interna och externa intressenter i olika sammanhang. Förmåga att ta andras perspektiv är då avgörande för att utveckla social intelligens.

Funktionella roller och normer

Det finns många sätt som människor kan påverka vårt beteende, men kanske ett av de viktigaste är att närvaron av andra verkar skapa förväntningar. Vi förväntar oss inte att människor beter sig slumpmässigt utan att de beter sig på vissa sätt i särskilda situationer. Då dessa normer ofta är outtalade är de svåra att upptäcka och därför svåra att förhålla sig till.

Dolda fördomar

Dolda fördomar är de omedvetna eller implicita fördomar som en person kan böra på. Dessa fördomar är inte nödvändigtvis avsiktliga eller skadliga, men de kan ha en betydande inverkan på en persons beslutsfattande och beteende. Exempel på dolda fördomar inkluderar stereotyper, fördomar och antaganden som människor kan ha utan att vara medvetna om dem.

Defensiva rutiner

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Handlingsteorier

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Enkel- och dubbelloop-inlärning

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Användning och balansering av affiliation

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Användning och balansering av directiveness

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Användning och balansering av adaptability

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Gruppdynamik

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Konflikthantering

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Rulla till toppen