Startsida

Lär dig mer om ditt beteende med IDI

IDI hjälper dig förstå andras beteende och ger dig stöd för bättre samspel.

Läs mer om IDI för individer

Förbättra relationen mellan dina
anställda med hjälp av IDI

Skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur.

Läs mer om IDI i organisationer

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är utvecklat för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga.

Instrumentet tillhandahålls endast av professionella licensierade handledare.
Våra handledare finns i stora och mindre konsult- och utbildningsföretag i hela landet.

Dubbelklicka på kartan för att zooma och hitta den du söker.

Metod

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra.

IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer.

Resultatet  – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang.

Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering.

Genomförande

Våra kompetenta handledare ger dig det stöd du behöver.

IDI tillhandahålls endast genom våra licensierade handledare. De har samtliga har stor erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor, grupper och organisationer. Under rubriken “Våra handledare” läser du mer om dem och deras unika kompetenser.

När du tar kontakt kommer de att tillsammans med dig planera en insats som ger bästa möjliga effekt utifrån dina behov. Varje handledare har tillgång till våra gemensamma erfarenheter av att använda IDI under mer än 30 år i Sverige och andra länder.

Instrumentet finns idag tillgängligt på 22 olika språk.

Partners med flera aktiva handledare

IDI i din organisation skapar ett gemensamt värdeneutralt språk så att alla förstår varandra bättre

Många organisationer väljer att licensiera egna utbildare, HR-personer eller internkonsulter till IDI-handledare för att säkra tillgången till kompetensen inom de egna leden. Exempel på organisationer med egna handledare är Scania, ICA, IFS, TransPA, Anticimex, Norrköpings tidningar, Sundsvalls kommun, Alcontrol, Orcla, Region Östergötland, SSAB, Handelsbanken, Veidekke, Verisure, Teleopti m fl.