Strängnäs Kommun

Kundcase

”I vårt ledarutvecklingsprogram Jag som ledare har IDI varit en viktig beståndsdel i att stärka samspelsförmågan och skapa förståelse hur vi bättre kan utnyttja varandras styrkor. Vi använder även IDI i utvecklingen av både ledningsgrupper och arbetsgrupper kopplat till vår värdegrund Utveckling, Respekt, Öppenhet och Tydlighet.”

”Med stöd av IDI har vi fått ett hjälpmedel att stärka öppenheten och därmed tilliten till varandra, som i sin tur stärker vår förmåga till samspel.”

Om Strängnäs Kommun

Strängnäs kommun med ca 37 000 invånare har ett naturskönt och strategiskt läge i hjärtat av Mälardalen. Kommunens 2 500 medarbetare som arbetar inom skola, barnomsorg, vård- och omsorg, samhällsbyggande och kultur och fritid har ett gemensamt uppdrag att skapa en attraktiv plats att bo och leva i.

En utgångspunkt för detta är att skapa en kultur där alla medarbetares hela kompetens tillvaratas för att skapa ökad kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Där har ledarskapet en avgörande roll. Detta är bakgrunden till att vi arbetar med IDI med starkt fokus på ledarskapet på alla nivåer i organisationen.