Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB

The Staff

Jan Edenius
070-8140442
jan.edenius@riddarfjarden.com

Dan Johansson
070-7199100
dan.johansson@riddarfjarden.com

Brita Björkhagen
0722-016019
brita.bjorkhagen@riddarfjarden.com

Agneta Nordstrand
070-5694077
agneta.nordstrand@riddarfjarden.com

Josefin Rasmuson
0704-787072
josefin.rasmuson@riddarfjarden.com