IDI Plattform

Vår plattform möjliggör kontinuerlig utveckling. IDI ger dig information om ditt eget och andras perspektiv på ditt agerande i ett specifikt arbetssammanhang. De praktiska och teoretiska kunskaperna du får ökar din medvetenhet om de personliga och interpersonella faktorer som påverkar hur du agerar i dina olika roller på jobbet.

01

Välj en roll

Du börjar med att identifiera en roll du har i arbetssammanhang och väljer sedan det antal kollegor som du vill få feedback från.

02

Andras perspektiv

Därefter guidas du att bjuda in dessa kollegor för att ge dig sina perspektiv på dig i din roll när de arbetar med dig.

03

Din IDI-profil

När dina respondenters data har tagits emot skapas en profil av deras perspektiv på dig i tre olika dimensionerna. Profilen presenteras och levereras till dig med hjälp av upplevelsebaserat pedagogik av en licensierad handledare.

04

Fortsatt lärande

I vår IDI Academy fortsätter ditt lärande med stöd av mikrokurser och fortsatta studier om hur du ökar din medvetenhet om dig själv och andra och utvecklar dina samarbetsfärdigheter.

05

Kontinuerlig utveckling

Implementera dina nyvunna kunskaper och följ upp din utveckling med nya IDI-profiler. Genom uppföljning och reflektion stärker du dina utvecklingsplaner och lär dig agera mer medvetet.

Verktyg för hela organisationen

IDI ger människor insikt om hur de påverkar andra och hjälper dem att växa genom att utveckla ett dynamiskt tänkesätt. Förmågan att ta andras perspektiv ökar sociala band och medvetenhet om dolda fördomar.

Team får nya verktyg som möjliggör samtal med ett värdeneutralt gemensamt språk och ökar medvetenheten om teamets mellanmänskliga dynamik.

Organisationen kan med IDI synliggöra skillnaderna mellan sina intentioner och de faktiska agerande som deras medlemmar uppvisar.

Det finns många sätt som andra människor påverkar ditt beteende. Till exempel skapar blotta närvaron av andra förväntningar på dig. Dessa förväntningar förändras utifrån de olika roller du tar i olika sammanhang. Med varje roll måste du anpassa ditt beteende för att möta de förväntningar både du och andra har på just den rollen. Med IDI ökar din medvetenhet om hur du påverkar – och låter dig påverkas av – andra som du samarbetar med.

Våra planer

Välj en lösning som fungerar för dig som individ, din grupp eller organisation och låt oss hjälpa dig att komma igång direkt eller skräddarsy en lösning för just dina behov.​

Individual

Starta din utvecklingsresa med en IDI-profil och ditt IDI-konto.

Starts at $199

Group

Allt du behöver för att få igång ditt team snabbt och smidigt.

Starts at $249/user

Business

Strategiskt stöd och vägledning för att få igång din medarbetarutveckling.

Starts at $299/user

Enterprise

Dedikerad expertis och support skräddarsytt för dina unika behov.

Contact us for pricing

Rulla till toppen