Handledare

Ett utbrett nätverk av IDI-handledare.

En licenserad handledare genomgår en utbildning hos IDI på ”best practice” och metodik vid användning av plattformen. En handledare hjälper företag och individer att få ut mer av IDI genom att få stöd med leveransen av din IDI profil och uppföljning. 

Licensierade IDI-handledare finns inom konsult- och utbildningsföretag samt som interna konsulter i företag och myndigheter.

Rulla till toppen