Sententia Management

Om Företaget

Hemmestorps Byaväg 136, 275 62 Blentarp
Hemmestorps Byaväg 136 Sjöbo S Skåne län 275 63 SE

Medarbetare

Anders W Berggren
070-6463700
berggren@sententia.se

Niclas Eriksson
070-6765710
eriksson@sententia.se

Stefan Petersson
070-5150818
petersson@sententia.se

Michael Petersson
073-4321261
michael@sententia.se

Cecilia Navik-Holst
070-5841074
cecilia.navik-holst@sententia.se

Lena Jöhnemark
070-8536338
johnemark@sententia.se

Mikael Hellgren
070–7849358
hellgren@sententia.se