Interpersonal Dynamics Inventory – beskriver hur andra människor upplever dig. Den profil vi skapar ger dig en utgångspunkt för utveckling.