Plattform

En plattform som möjliggör kontinuerlig tillväxt. IDI ger dig information om utfallet av dina handlingar ur andras perspektiv i ett specifikt arbetssammanhang. De praktiska och teoretiska kunskaperna tillsammans hjälper dig öka din medvetenhet om de personliga och interpersonella element som påverkar hur du agerar i din roll på jobbet.

01

Välj en roll

Du börjar med att identifiera en roll du tar i arbetssammanhang och vägleds sedan att välja ett antal kollegor som du arbetar med i den rollen, som du vill få perspektiv från.

02

Andras perspektiv

Därefter guidas du att bjuda in dessa kollegor för att ge dig sina perspektiv av dig i din roll när de arbetar med dig.

03

Din IDI-profil

När dina respondenters data har tagits emot skapas en profil av deras perspektiv utifrån de tre dimensionerna. Profilen presenteras och levereras till dig med hjälp av upplevelsebaserat pedagogik av en licensierad handledare.

04

Fortsatt lärande

IDI Academy använder ett förenklat förhållningssätt till individualiserad lärande med mikrokurser, med fortsatt studier om hur du ökar din medvetenhet om dig själv och andra.

05

Kontinuerlig utveckling

Implementera dina nyvunna kunskaper. Följ upp din utveckling, omforma ditt tänkesätt och möjliggör faktisk tillväxt. Stärk ditt resonerande och omdöme, agera mer medvetet.

Verktyg för hela organisationen

IDI ger människor möjlighet att växa genom att anta ett dynamiskt tänkesätt och ta andras perspektiv för att öka sociala band och medvetenhet om dolda bias.

Teamen får nya verktyg som möjliggör samtal med ett värdeneutralt gemensamt språk och ökar medvetenheten om teamets mellanmänskliga dynamik.

Organisationen kan öka medvetenheten om de inbyggda diskrepanserna mellan intentioner och handlingar som skapas av defensiva rutiner.

Det finns många sätt som människor kan påverka vårt beteende, men kanske ett av de viktigaste är att närvaron av andra verkar skapa förväntningar. Ett sätt på vilket dessa förväntningar blir uppenbara är när vi tittar på de roller som människor tar i olika sammanhang. Med varje roll du tar anpassas ditt beteende för att passa de förväntningar både du och andra har på den rollen.

Våra planer

Välj en lösning som fungerar för dig som individ, din grupp eller organisation och låt oss hjälpa dig att komma igång direkt eller skräddarsy en lösning för just dina behov.​

Individual

Starta din utvecklingsresa med en IDI-profil och ditt IDI-konto.

Starts at $199

Group

Allt du behöver för att få igång ditt team snabbt och smidigt.

Starts at $249/user

Business

Strategiskt stöd och vägledning för att få igång din medarbetarutveckling.

Starts at $299/user

Enterprise

Dedikerad expertis och support skräddarsytt för dina unika behov.

Contact us for pricing

Rulla till toppen