Teorierna bakom IDI

IDI bygger på vetenskapligt grundade teorier och modeller från psykologin, organisationslära och pedagogik. Det är särskilt utformat för att göra det användbart för dig och stimulera ditt eget tänkande och reflektion och göra dig mer medveten om dynamiken i din organisation.

  • Vuxenutvecklingspedagogik – Kirkegård. Upplevelsebaserad pedagogik. upptäcksresa.
  • Fältteori: Vårt beteende är en funktion
  • Systemteori
  • Social Styles Model
  • Gruppdynamik:

Vad definierar Beteende

Vårt beteende och den roll vi får i ett sammanhang bestäms både av vår personlighet och sammanhanget. Fältteorins grundare Kurt Levin beskrev 1936 vårt beteende med följande formel, B=f(PxE) där B är beteende, f=funktion, P=personlighet och E=enviroment (miljö).

Idag är vi inte lika övertygade att det är det bästa sättet att använda IDI. Det kan naturligtvis vara bra att veta vilket beteende jag med mindre ansträngning kan leverera och vad som jag måste anstränga mig lite mer för att visa. Lyssnar man på aktionsforskare (Argyris, Schön, Mclain Smith m fl) är det alltid den specifika handling som jag levererar vid ett särskilt tillfälle, i en särskilt kontext som bidrar till det resultat som skapas.

Vi menar därför att det är mer intressant att göra urvalet av respondenter från en sammanhållen kontext. Den profil som då skapas blir alltså en bild av hur just dessa personer upplever dig och hur du agerar i den roll du har i det sammanhanget.